သုံးစွဲရန်မသင့်သောအလှကုန်ပစ္စည်းများကို အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်၍ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ချရသော အလှကုန်ပစ္စည်းများကို အများပြည်သူတို့ သုံးစွဲနိုင်ရန် စနစ်တကျ ကွပ်ကဲလျက်ရှိပါသည်။
၂။ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် Online Platform တွင် ရောင်းချနေသည့် အောက်ဖော်ပြပါ အလှကုန်ပစ္စည်း (၃)မျိုးမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော တားမြစ်ဓါတု ပစ္စည်းများ ပါဝင်နေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် သုံးစွဲရန် မသင့်လျော်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည် ။

စဉ် အလှကုန်ပစ္စည်းအမည် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ တွေ့ရှိချက်
၁။ SB Facial Fuel Toner Mezzo ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ Hydroquinone (+)
၂။ SB UV Pro Day Cream Mezzo ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ Mercury (+)
၃။ SB Rejuvenating Night Cream Mezzo ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ Mercury (+)

၃။ Online Platform တွင် ရောင်းချနေသော အလှကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ရောင်းချသူ၏ တည်နေရာ၊ ထုတ်လုပ်သည့်ပင်ရင်းနေရာ၊ ထုတ်လုပ်ပုံနှင့် သိုလှောင်သည့်အခြေအနေ အချက်အလက်များကို သေချာစွာ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ ထိုပစ္စည်းများသည် အာနိသင်ပြင်းထန်သော ဓါတုပစ္စည်းကုန်ကြမ်းများဖြင့် ရောနှောဖော်စပ် ထားသည့် ပစ္စည်းများသော်လည်းကောင်း၊ အလှကုန်ပစ္စည်းအတုအပများသော်လည်းကောင်း ဖြစ် နိုင်ကြောင်း တွေ့ ရှိရပါသည်။
၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အများပြည်သူတို့သည် စိတ်ချရမှုမရှိသောနေရာများ၌ တရားမဝင်ကြော်ငြာလျက် ရောင်းချ နေသည့် အထူးသဖြင့် အလွန်အစွမ်းထက်သည်ဟု ကြော်ငြာထားသော အလှကုန်ပစ္စည်းများကို ဘေးဥပဒ်ပေးနိုင် သော ပစ္စည်းများအဖြစ် သိရှိရှောင်ရှားနိုင်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

Sharing is caring!

Leave a Reply