စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသာက်နမူနာများ

အမှတ်တံဆိပ်များ နမူနာများ ၁။ ရှမ်းကြီး အမှတ်တံဆိပ်ပါ ပဲကြီးလှော်   ၂၊၊ ကောင်းကောင်းအမှတ်တံဆိပ်ပါ ငရုတ်သီးမှုန့် (ခွဲကြမ်းမှုန့်)   ၃။ နိုင်အမှတ်တံဆိပ်ပါ ငရုတ်ဆီ ၄။ ထောဘီ အမှတ်တံဆိပ်ပါ ဇီးထုပ်  

Read more

စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်များနှင့်ပတ်သက်၍အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက် ( အစားအသောက်အမျိုးအစား )

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအသောက်များကို အများပြည်သူတို့စားသုံးနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ဈေးကွက်များတွင် ရောင်းချလျက်ရှိသော အစားအသောက်များကို ဈေးများ၊ ကျောင်းမုန့် ဈေးတန်းများမှ ဝယ်ယူစစ်ဆေးရာ အောက်ဖော်ပြပါအစားအသောက်များ၌ စားသုံးသူများ၏ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သော

Read more

စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက် ( တိုင်း/ ပြည်နယ် )

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအသောက်များကို အများ ပြည်သူတို့ စားသုံးနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ဈေးကွက်များတွင် ရောင်းချလျက်ရှိသော အစားအသောက်များကို ဈေးများ၊ ကျောင်းမုန့် ဈေးတန်းများမှ ဝယ်ယူစစ်ဆေးရာ အောက်ဖော်ပြပါအစားအသောက်များ၌ စားသုံးသူများ၏

Read more

အသိပေးကြေညာချက်

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များအားအခြေခံ၍ နိုင်ငံတော်အတွင်း ထုတ်လုပ်တင်သွင်းရောင်းချလျက်ရှိသော အစား အသောက်များ၏ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ အရည်အသွေးပြည့်မီရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်များ ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစားအသောက်ထုတ်လုပ်တင်သွင်းရောင်းချ သူများမှလည်း ပြည်သူများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ စားသောက်နိုင်ရေးအတွက် အသင့်ထုပ်ပိုး အစားအသောက်များ၏ အမှတ်တံဆိပ်များတွင်

Read more