ဆေးပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်။

ဆေးပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်အား ကြည့်ရှုရန် PDF ဖိုင်အား ရယူပါ။ Medical Device Flow Chart PDF

Read more

ဆေးပစ္စည်း/အလှကုန်ဌာနခွဲသို့ ဆေးပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်/ဆေးပစ္စည်း တင်သွင်းခြင်းကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလက်မှတ် ရရှိရန် လျှောက်ထားလာသော Parallel Importation များနှင့် ပတ်သတ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Read more