အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရန် ထောက်ခံချက်လက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်းဖောင်

အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရန် ထောက်ခံချက်လက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်းဖောင် ကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန် အောက်ပါလင့်ကို နှိပ်ပါ။ Download Link

Read more

အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရန် ထောက်ခံချက်လက်မှတ် (သက်တမ်းတိုး) လျှောက်ထားခြင်းဖောင်

အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရန် ထောက်ခံချက်လက်မှတ် (သက်တမ်းတိုး) လျှောက်ထားခြင်းဖောင် အားဒေါင်းလုဒ်ရယူရန် အောက်ပါလင့်ကို နှိပ်ပါ။ Download

Read more